02/33872887
Pon-Pia 9:00-17:00

Aktuálne počasie

  • Dnes
  • 23°C
  • 15°C
  • Zajtra
  • 27°C
  • 17°C
  • Pozajtra
  • 30°C
  • 17°C

Mapa

História

Legendy

Známa je jedna legenda súvisiaca so vznikom pomenovania mesta. V 8. storočí boli Lurdy so svojou pevnosťou zámienkou pre konflikt medzi Miratom, miestnym vodcom a Karolom Veľkým, franským kráľom. Keďže sa Mirat odmietol vzdať, Karol Veľký so svojim vojskom začal pevnosť obliehať s cieľom vyhladovať Miratových vojakov. Podľa legendy sa jedného dňa v pevnosti objavil veľký orol, ktorý k nohám Mirata spustil zo zobáka pstruha. Mirat to pokladal za zlé znamenie a rozhodol sa vzdať. Pod vplyvom biskupa Turpina sa dokonca rozhodol prestúpiť na kresťanskú vieru a pri krste prijal meno Lorus. Od jeho mena je odvodený názov pre mesto Lourdes, teda Lurdy.


História mesta pred zjavením

Mesto Lurdy bolo vďaka svojej pevnosti strategickým miestom už v minulosti. Jeho história siaha až do 8. storočia. Keďže je situované na úpätí Pyrenejí, táto pevnosť poskytovala silnú ochranu pred cudzími vojskami. Od roku 1360 boli Lurdy s okolitým územím súčasťou Anglicka a mali priniesť aspoň dočasný mier Franscúzsku počas Storočnej vojny. Počas 18-mesačného obliehania v roku 1406 Francúzsko získalo túto časť územia od Anglicka späť. Neskôr, v 16. storočí bolo Francúzsko spustošené náboženskými bojmi, ktoré ukončil Henrich IV. vydaním Nantského ediktu, ktorý zaručujoval náboženskú slobodu hugenotom (kalvínom). Ľudovít XIV. Nantský edikt zrušil a za štátne náboženstvo bolo prehlásené katolícke. Od vlády Ľudovíta XIV. až do začiatku 19. storočia bola lurdská pevnosť dôležitá najmä ako štátne väzenie. Od roku 1858 sa začína písať nová, významná etapa v histórii mesta spojená s zjavením Panny Márie.


Zjavenie

Pred zjaveniami boli Lurdy malým, pokojným mestečkom so štyrmi tisíckami obyvateľov. 11. februárom 1858 sa však začína nová etapa v histórii, ale aj rozvoji celého mesta. Príčinou boli zjavenia Panny Márie pri Massabielskej skale. Od tohto dňa začalo do Lúrd prúdiť množstvo veriacich, aj zvedavcov. Zjavenia pokračovali a vznikla potreba vybudovať chrám s dostatočnou kapacitou pre zdravých aj chorých pútnikov. Ako prvý vznikol chrám nazývaný aj Krypta, a to priamo na mieste zjavení. Pre vzrastajúci počet pútnikov boli v rekordnom čase vybudované ďalšie chrámy, ktoré tvoria komplex tohto svätého miesta a nazývajú sa Esplanadum.


Lurdy po zjavení

V priebehu 150-tich rokov od zjavenia sa Lurdy postupne stávali jedným z najvyhľadávanejších miestom sveta. Dokáže prijať desaťtisícové zástupy veriacich naraz v niekoľkých chrámoch, poskytnúť ubytovanie zdravým aj chorým pútnikom, bohatý náboženský aj kultúrny program, je miestom tichej modlitby, ale aj ruchu významného pútnického mesta. V súčasnosti doň smeruje okolo päť miliónov pútnikov ročne, nachádza sa v ňom druhý najväčší počet hotelov vo Francúzsku (po Paríži) a aj vďaka množstvu obchodíkov so suvenírmi predstavuje jednu z najvýznamnejších turistických destinácií.